Nhận diện

thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu được xem như một dạng thông điệp bằng hình ảnh một cách độc đáo và thống nhất trên tất cả ứng dụng. Bao gồm từ màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh gợi lên nét đặc trưng và khác biệt cho thương hiệu của bạn.

Tại Ong Vàng mỗi bộ nhận diện thương hiệu thiết kế luôn được đề cao sự nhất quán, nổi bật, thể hiện được cá tính thương hiệu giúp ghi lại dấu ấn trong lòng khách hàng

Liên hệ ngay để được hỗ trợ một cách tốt nhất từ Ong Vàng