Sáng tạo

tên thương hiệu và slogan

Sở hữu tên thương hiệu phù hợp là bạn đã đi được ½ đoạn đường của quá trình tiếp cận và xây dựng niềm tin với khách hàng mục tiêu.

Đầu tư cho việc sáng tạo tên thương hiệu là sự đầu tư đúng đắn vì tên thương hiệu sẽ gắn bó trong suốt thời gian kinh doanh. Không giống như logo, hay web, tên thương hiệu là yếu tố không thay đổi khi đã được chọn và đưa vào sử dụng

DỊCH VỤ

  • Sáng tác slogan
  • Đặt tên công ty
  • Đặt tên thương hiệu

Liên hệ ngay để được hỗ trợ một cách tốt nhất từ Ong Vàng